Pon - Pt: 7:30 - 15:30
ul. Bukowska 332
60-189 Poznań
+48 530 101 201
biuro@f1carwash.pl

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”
Poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

„Wdrożenie planu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa F1 Industries sp. z o.o. sp. K. szansą na pozyskanie nowych odbiorców”

 

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstwa F1 Industries na rynkach zagranicznych, zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów na docelowym rynku Chińskim, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynki docelowe produktów zawierających innowacyjne rozwiązania. Planowanym efektem realizacji projektu będzie wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Całkowita wartość projektu: 996 800,72 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 693 595,92 PLN

Wybudujemy dla Ciebie myjnię!